Zdolniacha.com robotyka Częstochowa

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2020 LEGO® MINDSTROM

Miesiąc

Data

Kwota

I.2020

30.01.2020

46,00 zł


II.2020

06.02.2020

184,00 zł

13.02.2020

20.02.2020

27.02.2020

III.2020

05.03.2020

184,00 zł

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

IV.2020

02.04.2019

184,00 zł

16.04.2020

23.04.2020
30.04.2020

V.2020

07.04.2019

184,00 zł

14.04.2019

21.04.2020

28.04.2020

VI.2020

04.04.2019

92,00 zł

18.04.2020

Opłata miesięczna obowiązuje w całości bez względu na nieobecność dziecka na zajęciach.
Istnieje możliwość odrobienia nieobecności z inną grupą w terminie uzgodnionym z trenerem.

Płatności proszę dokonywać na konto 05 1140 2017 0000 4902 1244 7936

Odbiorca APUS ul. Jasnogórska 15/11, 42-200 Częstochowa

W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca za jaki jest opłata.

Menu
Zaproś nas na lekcję
Tam też jesteśmy!