Zdolniacha.com robotyka Częstochowa

Szanowna Dyrektorko, Szanowny Dyrektorze, Szanowne Grono Pedagogiczne,

we współczesnym świecie Wasze role w procesie edukacji nabierają coraz to nowszych wyzwań, które wymagają odegrania kluczowych roli w kształtowaniu pozytywnych dziecięcych postaw wobec nauki, wobec szkoły oraz wobec imperatywu konieczności podnoszenia kwalifikacji przez całe życie.

Nowe zadania stawiane przed gronem pedagogicznym wymagają co raz to odmiennego podejścia do metod pracy nauczyciela.

Poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz nowoczesnych technologii, pragniemy rozwijać dziecięcą kreatywność, zachęcać do poznawania nauk ścisłych oraz pomagać w ukierunkowaniu technicznym młode, ambitne umysły.

W tym celu zwracamy się do szkół w regionie częstochowskim o wsparcie w realizacji ambitnego przedsięwzięcia zdolniacha.com.

W ramach wsparcia i pomocy w zorganizowaniu zajęć, korzyści nabędą nie tylko dzieci, które zrealizują serię nowoczesnych projektów z zakresu robotyki ale również szkoła jako źródło wsparcia w zajęciach pozalekcyjnych oraz rodzice, którzy dzięki pomocy szkoły otrzymają specjalną ofertę na zajęcia pozalekcyjne od zdolniacha.com

Sukces szkoły to wynik zespołu – zdolniacha.com jako szkolny outsourcing z ogromną chęcią pomoże Państwu w realizacji szkolnych obowiązków oraz kreatywnym i zrównoważonym wsparciu rozwoju dzieci i młodzieży.

Wychodząc z inicjatywą, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, dzięki któremu mogą Państwo zamówić „pokaz” naszych możliwości dla dzieci i rodziców swojej szkoły, który jest świetną okazją do urozmaicenia szkolnych wydarzeń lub zorganizowania imprez jak "dzień nauki" zapraszamy serdecznie!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APUS Robert Meller z siedzibą w Częstochowie ul.Jasnogórska 15/11
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług APUS i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie APUS danych osobowych jest dobrowolne.
Menu
Zaproś nas na lekcję
Tam też jesteśmy!